top of page
036.jpg

“Custa, e non sabes canto, que as cousas que che din non afecten

VIOLENCIA PSICOLÓXICA

038.jpg

Impermeábel

A SIMPLE VISTA, NON VERÁS NADA

 

Toda conduta, verbal ou non verbal, que provoque na muller dano emocional, desprezo ou sufrimento. Pode ser exercida por figuras coidadoras ou de apoio, familiares, parella, amizades ou profesionais de referencia.

 

Sabes que máis do 30% das mulleres con discapacidade experimentan violencia psicolóxica, tanto de control como emocional?

039.jpg
bottom of page